MUAYENE

Sağlık merkezimizde birinci basamak sağlık hizmeti kapsmanda tüm hastalarımızın muayene işlemleri yapılmakta reçeteleri yazılmaktadır.

"ASM "

Lara Aile Sağlığı Merkezi

<>